اصغر در تاریخ 14 خرداد 1401

نظر اصغر: فروش اقساطی تلویزیون در جمهوری با سفته هم میشه؟

پاسخ: فروش اقساطی تلویزیون در جمهوری فعلا فقط با چک امکان پذیر هست