حامد در تاریخ 29 اسفند 1399

نظر حامد: تلویزیون سونی از نظر کیفیت صدا از سامسونگ بهتره

پاسخ: کاملا موافقم. تلویزیون سونی از نظر کیفیت از تلویزیون های سامسونگ بهتره